ESPAÑOL GAL
   
TENDA

 

SERVIZO DE CEMITERIO

* Se non dispón de unha propiedade poñase en contacto con nós, falicitaremoslle todo o necesario (ben sexa para unha compra ou alugueiro)

ENTERRAMENTO:
• Apertura e peche de nichos e sepulturas.
• Comprobación do estado da propiedade e as medidas da mesma para a inhumación.

Outras Opcións:
• Extracción de restos se fose necesario.
• Recollemento da lápida existente para gravar e a súa posterior instalación.

XESTIÓN DE RESTOS:
• Traslado de restos cadavéricos de unha sepultura ou cemiterio a otro.
• Extracción de restos.

OUTROS SERVIZOS:
• Mantemento de cemiterios parroquiais, nichos e sepulturas particulares, limpeza en xeral e incineración de residuos tóxicos.
• Limpeza periódica de nicho, fosa ou panteón: semanal, mensual, trimestral, semestral ou en datas señaladas.
• Decoración de sepulturas con flores naturais, artificiais, cirios, velas, cruces, etc.

 

 

INICIO EMPRESA SERVIZOS CONTACTO ESQUELAS TENDA RECURSOS FUNERARIA SAN ROQUE